Contacteer ons

Wat is het effect van Sorbitan monostearaat?

Wat is het effect van Sorbitan monostearaat?


  • Complexatie van eiwitten

Als emulgator kan het de affiniteit tussen voedselcomponenten vergroten, de interfaciale spanning verminderen, de kwaliteit van voedsel verbeteren en de verwerkingsprestaties van voedselgrondstoffen.In brood en cake, maken het eiwitnetwerk nauwer verbonden, vergroten de kracht van het deeg, remmen de verdamping van water, verhogen het volume, verbeteren van de smaak van voedsel.In melkdrankjes kan de oorspronkelijke structuur van het eiwit worden uitgestrekt en gecombineerd met de hydrofobe regio van het geëxpandeerde eiwitmolecuul, waardoor de hydrofiliteit van het eiwit toeneemt en de oplosbaarheid ervan toeneemt.Deze actie kan de proteïnestabiliteit verbeteren en eiwitaggregatie en neerslag voorkomen.


  • Effecten op oliën en vetten

Sorbitan monostearaat is een oppervlakteactieve stof waarvan de moleculen worden geadsorbeerd a an de waterolieinterface om een membraan te vormen, waardoor de oppervlaktespanning wordt verminderd en een vloeistof in druppels in een andere vloeistof kan worden verspreid om een emulsie te vormen.Het membraan heeft een zekere kracht, die de verspreide fasedruppels kan beschermen, waardoor de druppels niet gemakkelijk samensmelten bij de botsing, en het voorkomen van de olie te stratificeren en te drijven.Onder invloed van hogedrukhomogenisatie en mechanische kracht kan de emulsie worden verbrijzeld en verbrijzeld om de dichtheid van melkvetballen te vergroten en een uniform en stabiel systeem te vormen.


  • Dispersion

De oppervlakteactiviteit van sorbitan monostearaat is sterk, die kan worden geadsorbeerd op de kleine vaste deeltjes in de gedispergeerde fase, zodat de vaste deeltjes in de gedispergeerde fase gelijkmatig en niet gemakkelijk te neerslaan kunnen worden verspreid, wat de oplosbaarheid en dispersie van voedsel kan verbeteren.


  • Anti-veroudering effect van zetmeel

sorbitan monostearaat ester heeft een vetzuurstructuur gevormd, kan worden verbonden met zetmeel en een spiraalcomplex worden, waardoor de mate van kristallisatie van zetmeelmoleculen wordt verminderd, en in het zetmeel intern en zetmeelcondensatie wordt voorkomen, waardoor de veroudering van de producten wordt voorkomen;terug naar het leven, de houdbaarheid verlengen.


  • Verbetering van kristallijn materiaal

In chocoladeproducten kan het de vorming en neerslag van oliekristallen remmen, glazuur op het oppervlak voorkomen, brosheid en vorming verbeteren, smaak en glans verbeteren en zachtheid verhogen.In margarine, inkorten en ijs worden de ingrediënten gelijkmatig gemengd, wat de vorming en groei van ijskristallen belemmert.


  • Kwaliteitsverbetering

Verhoging van de kneedweerstand en de bewerkingsweerstand van deeg; Verhoging van de tolerantie van deeg voor veranderingen in ingrediënten; Verhoogde tolerantie voor slechte hantering en transport, zoals "schudden en quot;; Verhoging van de bevordering van het gistingsproces, zodat wanneer de verhouding van het verband verandert of er sprake is van een slecht transport;de werking, of de kwaliteit van meel licht fluctueert, het oppervlaktevoedsel kan een objectieve modificatierol spelen in het verwerkingsproces, waardoor de procesaanpassingsvermogen en de kwaliteit van de meelstabiliteit toenemen.


  • Het instandhoudingseffect

Verbeteren van de capaciteit voor het vasthouden van water van voedsel, het voedsel zachter maken, de versheid vergroten, de houdbaarheid verlengen.


TY_SIREMAP
|
TY_PRIVACY Powered by: yinqingli.com
No. 7 the 2nd Jinnan Road, Fine Chemical Industrial Base, Qinghua Park, Donghua Town, Yingde City, Guangdong, 513058 China
sales@huanachemical.com
+86-147-4936-5990